Eko-wynajem: 10 kroków, aby wynajmować mieszkanie ekologicznie

Eko-wynajem: 10 kroków, aby wynajmować mieszkanie ekologicznie

Tomasz Bogusz

Rosnąca świadomość ekologiczna staje się coraz ważniejsza i coraz więcej z nas stara się żyć w zgodzie z naturą. Co ciekawe, nawet w przypadku wynajmu mieszkania możemy dbać o środowisko. I to zarówno jako wynajmujący, jak i najemca. Przedstawimy 10 kroków, które można podjąć, aby uczynić wynajem mieszkania eko-friendly.

Aby uczynić relację wynajmu mieszkania bardziej eko-friendly możliwe jest podjęcie następujących kroków:

 • ponoszenie przez najemcę tylko rzeczywistych kosztów zużycia wody, prądu i gazu,

 • zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia,

 • uszczelnienie instalacji wodnej i energetycznej,

 • wyposażenie mieszkania w efektywne energetycznie urządzenia AGD,

 • termoizolacja,

 • wybieranie mieszkania z dostępem do komunikacji publicznej,

 • recycling odpadów,

 • używanie ekologicznych materiałów przy renowacji mieszkania,

 • rozważenie instalacji paneli fotowoltaicznych w budynku, oraz

 • zapisy w umowie najmu.

Rzeczywiste koszty zużycia mediów

Jednym z kluczowych aspektów zrównoważonego ekologicznie wynajmu mieszkania jest redukcja zużycia mediów, takich jak energia elektryczna, woda i gaz. Istnieje wiele skutecznych sposobów na osiągnięcie tego celu, które omówimy w kolejnych częściach artykułu.

Niemniej jednak, najważniejszym krokiem w kierunku zminimalizowania zużycia mediów może być zainteresowanie finansowe najemcy, aby dążyć do jak najefektywniejszego korzystania z prądu, wody i gazu. Jednym z praktycznych rozwiązań jest uwzględnienie w umowie najmu postanowień, które zobowiązują najemcę do pokrywania jedynie rzeczywistych kosztów mediów, uwzględniających odczyty z liczników, zamiast płacenia stałego miesięcznego ryczałtu.

Taka forma rozliczeń, gdzie najemca ponosi koszty jedynie za faktycznie zużyte zasoby energii elektrycznej, wody i gazu, może być korzystna zarówno dla środowiska, jak i dla portfela najemcy, a jednocześnie stanowi ważny element, który powinien wpływać na obniżenie ceny wynajmu mieszkania.

Energooszczędne oświetlenie

Kolejnym aspektem eko-wynajmu, który wpływa na obniżenie zużycie energii elektrycznej, jest zainstalowanie energetycznie oszczędnych źródeł światła.

W tradycyjnych żarówkach, znanych jako żarówki żarowe, znaczna część energii zamienia się na ciepło, co jest marnotrawstwem i zwiększa koszty. Dlatego warto rozważyć wykorzystanie żarówek LED lub świetlówek kompaktowych (CFL), które są bardziej energooszczędne. Choć początkowo mogą być nieco droższe, to zapewniają dłuższy okres eksploatacji i zmniejszają zużycie prądu, przez co finalnie zmniejszają emisję CO2.

Ponadto, w kontekście energooszczędnego oświetlenia, należy rozważyć instalację czujników ruchu lub timerów światła, które może dodatkowo pomóc w automatycznym wyłączaniu świateł w pomieszczeniach, które nie są używane.

Uszczelnienie instalacji

Efektywne zarządzanie mediami w wynajmowanym mieszkaniu obejmuje także starania mające na celu uszczelnienie instalacji wodnej. Nawet pozornie niewielkie przecieki mogą prowadzić do znacznych strat wody, a także powodować korozję i straty energii w przypadku systemów ogrzewania wody. Regularne kontrolowanie i konserwacja tej instalacji to istotny krok w dbałości o środowisko, a także portfele wynajmującego i najemcy.

W tym kontekście należy również zadbać o uszczelnienie okien i drzwi, które choć będzie umożliwiało odpowiednią cyrkulację powietrza, co może być wymagane dla bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności przy istnieniu instalacji gazowych, to jednocześnie będzie zmniejszało nadmierną ucieczkę ciepła z mieszkania.

Efektywne energetycznie AGD

Kolejnym krokiem w kierunku bardziej ekologicznego wynajmu mieszkania jest wybór efektywnego energetycznie sprzętu AGD, czyli urządzeń gospodarstwa domowego. Te urządzenia, takie jak lodówki, kuchenki, pralki czy zmywarki, stanowią integralną część naszego życia codziennego i zużywają znaczną ilość energii.

Podczas wyboru nowego sprzętu AGD, warto zwracać uwagę na oznaczenia energetyczne, takie jak klasa energetyczna A++ lub A+++. Im wyższa klasa energetyczna, tym mniejsze zużycie energii. Nowoczesne urządzenia często oferują również tryby oszczędzania energii, które pozwalają dalej zmniejszyć koszty eksploatacji.

Ponadto, dbanie o to, aby urządzenia były w dobrym stanie technicznym i regularne czyszczenie ich filtrów lub wymiana uszkodzonych części także pomaga zachować ich efektywność energetyczną.

Wybierając efektywne energetycznie AGD oraz dbając o nie, nie tylko zmniejszamy nasze rachunki za energię, ale także zmniejszamy nasz wpływ na środowisko. To ważny krok w kierunku eko-wynajmu, który przynosi korzyści zarówno dla wynajmującego, najemcy, jak i dla planety.

Termoizolacja

Obok energooszczędnego oświetlenia, uszczelnienie instalacji, oraz efektywnego energetycznie AGD, skuteczną drogą do zwiększenia efektywności energetycznej mieszkania jest zadbanie o właściwą termoizolację. Termoizolacja to proces zabezpieczania przed utratą ciepła zimą i nadmiernym nagrzewaniem się w okresie letnim. Poprawna termoizolacja ma znaczący wpływ na obniżenie zużycia energii potrzebnej do utrzymania komfortowej temperatury w mieszkaniu. Wykorzystanie ekologicznych materiałów, takich jak wełna mineralna czy ekofibra, może być dodatkowym atutem podczas prac termoizolacyjnych.

Termoizolacja mieszkania wiąże się z wymogiem termoizolacji całego budynku, w którym mieszkanie się znajduje, co wymaga więc propagowania tego pomysłu na poziomie spółdzielni lub wspólnoty. Członkom spółdzielni lub wspólnoty warto przekazać, że choć termoizolacja może generować pewne początkowe koszty, to przynosi ona wymierne korzyści finansowe i poprawę jakości życia w dłuższym okresie. Działa to na korzyść zarówno środowiska, jak i portfela mieszkańców.

Komunikacja publiczna

Jeżeli chcemy być eko-friendly, to nabywając mieszkanie pod wynajem jako przyszły wynajmujący lub najmując mieszkanie jako najemca, warto zwrócić uwagę na dostęp do komunikacji publicznej w okolicy. Mieszkanie położone w miejscu dobrze skomunikowanym z innymi częściami miasta lub regionu może zminimalizować lub nawet wyeliminować konieczność korzystania z samochodu, zmniejszając emisję szkodliwych substancji do atmosfery, jak również koszty związane z utrzymaniem samochodu przez najemcę.

Ponadto, mieszkania położone w okolicach dobrze skomunikowanych miejsc nierzadko cieszą się wygodnym dostępem do sklepów, placów zabaw, parków czy innych miejsc użyteczności publicznej. To dodatkowy atut, który wpływa na jakość życia najemców.

Recycling odpadów

Właściwe zarządzanie odpadami jest wyrazem naszej troski o środowisko naturalne. Dlatego też, recykling stanowi istotny krok w dążeniu do eko-friendly wynajmu. To praktyka, która może znacząco zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci i pomóc w redukcji naszego wpływu na środowisko.

Z tego względu, nabywając mieszkanie pod wynajem jako przyszły wynajmujący lub najmując mieszkanie jako najemca, warto zwrócić uwagę czy w budynku, w którym mieszkanie się znajduje, istnieje możliwość, a być może nawet obowiązek, segregacji odpadów.

Jeśli jesteś wynajmującym, możesz również dostarczyć swoim najemcom informacje na temat lokalnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, takich jak baterie czy zużyty sprzęt elektroniczny.

Ekologiczne materiały

W kolejnym kroku na drodze do eko-wynajmu zastanówmy się nad wykorzystaniem ekologicznych materiałów podczas wszelkich prac remontowych i wykończeniowych. Dla przykładu, podłogi z bambusa lub drewna certyfikowanego FSC (Forest Stewardship Council) są doskonałym wyborem, ponieważ pochodzą ze zrównoważonych lasów.

Z kolei, korzystając z farb i lakierów ekologicznych o niskiej zawartości szkodliwych substancji chemicznych, nie tylko dbamy o jakość powietrza w mieszkaniu, ale także zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko.

Jak widać, ekologiczne podejście do wyboru materiałów remontowych może być korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla długotrwałego komfortu mieszkańców.

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną na energię elektryczną, co jest korzystne dla środowiska, gdyż nie wymaga wykorzystania do tego celu paliw kopalnych, ale również może przyczynić się do obniżenia rachunków za prąd. Obie te kwestie mogą stać się dodatkowym atutem nieruchomości, w której zainstalowane są panele fotowoltaiczne.

Jeśli chodzi o mieszkania we współwłasnościowym budynku, korzystanie z energii słonecznej za pomocą paneli fotowoltaicznych jest możliwe dopiero po ich zainstalowaniu na takim budynku. Takie decyzje wymagają przekonania innych członków spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Warto podkreślić, że choć początkowe koszty instalacji paneli fotowoltaicznych mogą być znaczące, to długoterminowo przynoszą one korzyści zarówno finansowe, jak i ekologiczne. To inwestycja, która opłaca się w perspektywie czasu.

Zapisy w umowie najmu

Ostatnim, ale nie mniej istotnym krokiem w dążeniu do eko-wynajmu mieszkania są zapisy w umowie najmu. Te postanowienia mogą wprowadzać zobowiązania zarówno dla wynajmujących, jak i najemców, promując tym samym ekologiczne praktyki.

Kwestią, która już była omawiana w niniejszym artykule, a która premiujuje niskie zużycie mediów, takich jak woda, prąd i gaz, jest przeniesienie kosztów tych mediów na najemcę na podstawie rzeczywistych odczytów liczników. To rozwiązanie nie tylko skłania do oszczędzania energii, ale także może prowadzić do obniżenia ogólnych kosztów najmu.

Kolejnym ważnym punktem umowy najmu może być zapis zakazujący, zarówno wynajmującemu, jak i najemcy, używania szkodliwych substancji chemicznych w mieszkaniu oraz zobowiązujący do korzystania z ekologicznych materiałów podczas prac remontowych.

Umowa najmu może także nakładać obowiązki związane z recyklingiem. Wynajmujący może być zobowiązany do dostarczenia odpowiednich pojemników do segregacji odpadów, a najemca do właściwej segregacji śmieci.

Konstruowanie proekologicznych klauzul umownych nie jest ograniczone wyłącznie pomysłowością wynajmujących i najemców, ale musi mieścić się w ramach obowiązujących przepisów prawa. Warto więc, aby przy tworzeniu takich postanowień skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, aby mieć pewność, że są one zgodne z obowiązującym prawem.